Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Ceník

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 372/ 2011Sb. § 45 odst. (2)

 

 

Registrovaný pacient u Praktického lékaře u společnosti online24 s.r.o.

+ pacient se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby neregistrovaný u prakt.lékaře

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele (výpis ze zdravotní dokumentace), nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz* apod.)

400 Kč

 

• Vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

600 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání, nebo k prodloužení platnosti, zbrojního průkazu, potápěčského průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele.

 

• Preventivní prohlídka na žádost pacienta, dříve než po 2 letech

600 Kč + cena laboratoře

 

Držitelé členských karet (praktický lékař, kardiolog, interna, kombinované a individuální členství), mají poplatky v ceně.

  

 

Neregistrovaný pacient u Praktického lékaře u společnosti online24 s.r.o.

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku.

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta (výpis ze zdravotní dokumentace), nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz* a pod.).

600 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání,nebo k prodloužení platnosti, zbrojního průkazu, potápěčského průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele.

 

• Preventivní prohlídka na žádost pacienta, dříve než po 2 letech

800 Kč + cena laboratoře

 

V případě, že není pacient registrován u žádného praktického lékaře v našem zařízení online24, je třeba donést výpis z lékařské dokumentace od svého praktického lékaře.

*Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu, mají 50% slevu na  vydání posudků

 

 

PRO REGISTROVANÉ a KLIENTY se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.

 

za každých započatých 15 min. 150 Kč

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

150 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

150 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

200 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

250 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku

250 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

250 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

300 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

400 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

500 Kč

 

Záznam z ultrazvukového vyšetření

250 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

600 Kč

 

EKG Holter

1500 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

800 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

400 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1500 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

700 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem

600 Kč

 

Kontrolní vyšetření dermatologem

300 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

600 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1100 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

650 Kč

 

Sono karotid

900 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

600 Kč

 

Vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1000 Kč

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1000 Kč

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.

 

 

Ceník pro neregistrované

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.

 

za každých započatých 15 min. 200 Kč

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

200 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

200 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

220 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

300 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku

300 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

300 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

360 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

500 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

700 Kč

 

Záznam z ultrazvukového vyšetření

270 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

800 Kč

 

EKG Holter

1700 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

500 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1800 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

900 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem

850 Kč

 

Kontrolní vyšetření dermatologem

400 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1300 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

750 Kč

 

Sono karotid

1000 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

Vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1200 Kč

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1300 Kč

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.

 

     

Neregistrovaný pacient se zaplaceným administrativním poplatkem 300Kč/ půl rok či 550Kč/ rok za nadstandardní nezdravotnické služby může využít těchto služeb:

 

• objednávání k specialistům našimi zaměstnanci

 
• receptový servis při splnění podmínek pro trvale předepisovaná léčiva, tzn., že spol. on-line 24 zajistí na základě telefonického požadavku dostupnost receptu do 36 hodin (jinak tato služba není poskytována).

 
• zasílání výsledků vyšetření elektronicky e-mailem, faxem nebo poštou

  
• vyhotovování kopií výsledků a doporučujících listin

 
• pořízení záznamu ultrazvukového vyšetření pro pacienta

 

Administrativní poplatek za nadstandardní nezdravotnické služby se netýká klientů registrovaných u praktického lékaře.
Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění ovšem NENÍ podmíněno zaplacením poplatku.

 

Pacienti/klienti jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a je jim poskytována zdravotnická péče v plném rozsahu.