Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Ceník

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 372/ 2011Sb. § 45 odst. (2)

 

 

Registrovaný pacient u Praktického lékaře u společnosti online24 s.r.o.

+ pacient se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby neregistrovaný u prakt.lékaře

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele (výpis ze zdravotní dokumentace), nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz* apod.)

400 Kč

 

• Vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

600 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání, nebo k prodloužení platnosti, zbrojního průkazu, potápěčského průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele.

 

• Preventivní prohlídka na žádost pacienta, dříve než po 2 letech

600 Kč + cena laboratoře

 

Držitelé členských karet (praktický lékař, kardiolog, interna, kombinované a individuální členství), mají poplatky v ceně.

  

 

Neregistrovaný pacient u Praktického lékaře u společnosti online24 s.r.o.

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku.

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta (výpis ze zdravotní dokumentace), nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz* a pod.).

600 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání,nebo k prodloužení platnosti, zbrojního průkazu, potápěčského průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele.

 

• Preventivní prohlídka na žádost pacienta, dříve než po 2 letech

800 Kč + cena laboratoře

 

V případě, že není pacient registrován u žádného praktického lékaře v našem zařízení online24, je třeba donést výpis z lékařské dokumentace od svého praktického lékaře.

*Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu, mají 50% slevu na  vydání posudků

 

 

PRO REGISTROVANÉ a KLIENTY se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.

 

za každých započatých 15 min. 150 Kč

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

150 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

150 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

200 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

250 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku

250 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

250 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

300 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

400 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

500 Kč

 

Záznam z ultrazvukového vyšetření

250 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

600 Kč

 

EKG Holter

1500 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

800 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

400 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1500 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

700 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem

500 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

600 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1100 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

650 Kč

 

Sono karotid

900 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

600 Kč

 

Vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1000 Kč

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1000 Kč

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.

 

 

Ceník pro neregistrované

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.

 

za každých započatých 15 min. 200 Kč

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

180 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

200 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

220 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

300 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku

300 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

300 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

360 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

500 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

700 Kč

 

Záznam z ultrazvukového vyšetření

270 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

800 Kč

 

EKG Holter

1700 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

500 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1800 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

900 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem

700 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1300 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

750 Kč

 

Sono karotid

1000 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

Vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1200 Kč

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

1300 Kč

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.

 

     

Neregistrovaný pacient se zaplaceným administrativním poplatkem 300Kč/ půl rok či 550Kč/ rok za nadstandardní nezdravotnické služby může využít těchto služeb:

 

• objednávání k specialistům našimi zaměstnanci

 
• receptový servis při splnění podmínek pro trvale předepisovaná léčiva, tzn., že spol. on-line 24 zajistí na základě telefonického požadavku dostupnost receptu do 36 hodin (jinak tato služba není poskytována).

 
• zasílání výsledků vyšetření elektronicky e-mailem, faxem nebo poštou

  
• vyhotovování kopií výsledků a doporučujících listin

 
• pořízení záznamu ultrazvukového vyšetření pro pacienta

 

Administrativní poplatek za nadstandardní nezdravotnické služby se netýká klientů registrovaných u praktického lékaře.
Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění ovšem NENÍ podmíněno zaplacením poplatku.

 

Pacienti/klienti jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a je jim poskytována zdravotnická péče v plném rozsahu.