Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Diabetologie

  • diagnostika diabetu 1. a 2. typu a poruch glukosového a lipidového metabolismu
  • dispenzární péče o diabetiky a osoby s metabolickým syndromem
  • sledování a léčba souvisejících rizikových faktorů
  • edukace diabetiků stran dietních a režimových opatření
  • nastavení medikace ke kompenzaci diabetu –individualizovaná péče dle aktuálních trendů
  • v případě potřeby edukace insulinoterapie včetně nácviku aplikace insulinu.