Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Kardiologie

  • echokardiografie – sonografické vyšetření srdce
  • 24 hodinová monitorace EKG (EKG Holter)
  • kardiovaskulární onemocnění
  • kontroly nemocných po revaskularizaci (PCI, CABG)
  • kontroly kardiostimulátorů, defibrilátorů (ICD) a CRT přístrojů
  • návaznost na špičková Kardiocentra fakultních nemocnic