Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Lenka Hellebrandová, Mgr.

fyzioterapie pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu (bolesti zad, ramen, krční páteře, funkční bolesti břicha, hlavy, problematika jizev, apod..), pacienti s neurologickým onemocnění (radikulární syndromy – výhřezy meziobratlových plotének, instability páteře, periferní parézy, stavy po cevní mozkové příhode, DMO, roztroušená skleróza,…), pacienti s ortopedickými diagnózami (tenisový, golfový loket, patní ostruha, úponové bolesti šlach, apod.) a pacienti po ortopedických operacích)

 

Vzdělání:

2003 – 2006 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium (prof. Kolář)

2006 – 2009 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium (prof. Kolář)

2010 – dosud – postgraduální studium Kinantropologie FTVS UK

Fyzioterapeutická praxe od roku 2006

 

Absolvované kurzy:

Instruktor fitness pro fyzioterapeuty (Fitness Institut Tonus, Paedr. Tlapák)

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Instruct, Dr. P. Švejcar)

Projekce bolesti do pohybové soustavy (Monada)

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)

Bazální programy ve fyzioterapii A, B (Jarmila Čápová)

Metodika sensomotorické stimulace (Alena Herbenová)

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušoví, PhD.)

Medical Taping Concept

Rolfing I., II. (roseta)

Kurz Vojtovy reflexní lokomoce – RL Corpus

Komplexní terapie trigger pointů (Mrg. Petr Bitnar)

 

Odborné stáže:

Odborná stáž u profesora Lewita – Centrum rehabilitace Dobřichovice

Odborná stáž Straubing Německo – Physiotherapie Vojta – u Václava Vojty ml.