Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Lenka Hellebrandová, Mgr.

Fyzioterapie pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu (bolesti zad, ramen, krční páteře, funkční bolesti břicha, hlavy, problematika jizev, apod..), pacienti s neurologickým onemocnění (radikulární syndromy – výhřezy meziobratlových plotének, instability páteře, periferní parézy, stavy po cevní mozkové příhode, DMO, roztroušená skleróza,…), pacienti s ortopedickými diagnózami (tenisový, golfový loket, patní ostruha, úponové bolesti šlach, apod.) a pacienti po ortopedických operacích)

 

Vzdělání:

2003 – 2006 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, bakalářské studium (prof. Kolář)

2006 – 2009 – UK v Praze, 2. lékařská fakulta – obor fyzioterapie, navazující magisterské studium (prof. Kolář)

2010 – dosud – postgraduální studium Kinantropologie FTVS UK

Fyzioterapeutická praxe od roku 2006

 

Absolvované kurzy:

Instruktor fitness pro fyzioterapeuty (Fitness Institut Tonus, Paedr. Tlapák)

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (Instruct, Dr. P. Švejcar)

Projekce bolesti do pohybové soustavy (Monada)

Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)

Bazální programy ve fyzioterapii A, B (Jarmila Čápová)

Metodika sensomotorické stimulace (Alena Herbenová)

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (Mgr. Šárka Hanušoví, PhD.)

Medical Taping Concept

Rolfing I., II. (roseta)

Kurz Vojtovy reflexní lokomoce – RL Corpus

Komplexní terapie trigger pointů (Mrg. Petr Bitnar)

 

Odborné stáže:

Odborná stáž u profesora Lewita – Centrum rehabilitace Dobřichovice

Odborná stáž Straubing Německo – Physiotherapie Vojta – u Václava Vojty ml.