Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Nadstandardní péče

Členství u Praktického lékaře 

5 000,- /os./rok

 • primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL
 • individuální objednávání
 • garance vyšetření tentýž den ( s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)-týká se klientů, kteří jsou pojištěni u našich smluvních pojišťoven
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka

Členství u Internisty

5 000,- /os./rok

 • primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL
 • individuální objednávání
 • garance vyšetření tentýž den ( s možností zástupu erudovaného Praktického lékaře), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka
 • ultrazvukové vyšetření břicha – ledviny, játra, slinivka, žlučník a žl. cesty, močový měchýř, slezina

 

Členství u Kardiologa

7 000,- /os./rok

 • možnost výběru vlastního kardiologa
 • zastupitelnost lékařů
 • 24 hod. konzultace svého zdravotního stavu se sestrou a lékařem
 • preskripce bez omezení vč. možnosti bez návštěvy lékaře (recept k vyzvednutí na recepci)
 • garance objednání termínu vyšetření do 1 týdne, u akutních obtíží tentýž den (návaznost na lůžka renomovaných klinik v Praze)
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • komplexní preventivní prohlídka 1x ročně
 • zajištění hospitalizace, eventuelní zajištění překladu na renomované kliniky v Praze

Kombinované členství

10 000,-/os./rok

Kardiolog + praktik (po dohodě lze kombinaci upravit na jakéhokoliv specialistu)

Individuální členství

STŘÍBRNÁ KARTA

 

1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:

 • 24 hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v pracovní době 3.000,- Kč, mimo pracovní dobu 5.000,- Kč
 • Zajištění zdravotní péče praktickým lékařem/internistou

 

2. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice online24 v těchto oborech:

 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie
 • Fyzioterapie, rehabilitace (Fyzioterapie u Mgr. Lenky Hellebrandové -hradí si klient)

 

3. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech:

 • Gynekologie
 • ORL (Ušní, nosní, krční)
 • RTG (magnetická rezonance a další diagnostické a zobrazovací techniky)
 • Gastroenterologie
 • Ortopedie
 • Alergologie, imunologie
 • Psychiatrie, psychoterapie
 • Sexuologie, urologie
 • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky(RTG ,magnetická rezonance a další)
 • Stomatologie

Nadstandardní výkony nehrazeny zdrav. pojišťovnou si klient hradí sám

 

4. V případě potřeby a zájmu klienta zajištění další kvalitní návazné ambulantní péče

 

5. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:

 • Vyšetření interním a praktickým lékařem
 • Onkologická prevence
 • Zjištění a interpretace BMI
 • Laboratorní screening:
 • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
 • Diabetologie: glykémie
 • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
 • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
 • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
 • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
 • CRP – zánětlivý faktor
 • Onkologická sérová prevence : PSA u mužů
 • Stolice: okultní krvácení
 • Moč: chemicky a sediment
 • Ultrazvukové vyšetření břicha – játra, žlučník, slinivka břišní, ledviny
 • Komplexní vyšetření očním lékařem, optická koherentní tomografie
 • Komplexní gynekologické preventivní vyšetření gynekologem, ultrazvukové vyšetření prsu
 • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem
 • EKG a jeho popis
 • Echokardiografie
 • Ultrazvukové vyšetření karotid /dle indikace lékaře/
 • Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky
 • Bezplatné očkování proti sezonní chřipce

Cena: 18 000,- Kč / osoba / rok                                      

Při registraci u praktického lékaře je poplatek snížen na 15.000,-Kč / osoba / rok

 

ZLATÁ KARTA

 

1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:

 • 24 hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v pracovní době 3.000,- Kč, mimo pracovní dobu 4.000,- Kč

 

2. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice Online24 v těchto oborech:

 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie
 • Fyzioterapie, rehabilitace

 

Přístup ke zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení Online24 v níže uvedeném standardu:

 • pružný systém objednávání, garance sjednaného termínu ošetření
 • přístup ke komplexnímu rozsahu poliklinických služeb, garance minimální ztráty času klienta, maximálně 10 min. čekací doba
 • zajištění zdravotní péče vysoce kvalifikovanými lékaři, vybavenost zdravotnického zařízení moderní lékařskou technikou
 • na vyžádání možnost provedení odběrů zdravotní sestrou v domácím prostředí

 

3. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech :

 • Gynekologie
 • ORL (Ušní, nosní, krční)
 • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky(RTG, Magnetická rezonance a další)
 • Gastroenterologie
 • Ortopedie
 • Alergologie, imunologie
 • Psychiatrie, psychoterapie
 • Sexuologie, urologie
 • Stomatologie

Nadstandardní výkony nehrazeny zdravotní pojišťovnou si klient hradí sám.

 

4. Organizace následné péče ambulantní i lůžkové dle potřeby. V případě hospitalizace – zajištění a organizace potřebného výkonu, umístění na nadstandardním pokoji (pakliže je na vybraném pracovišti k dispozici- hrazeno klientem)

 

5. Fyzioterapie, rehabilitace – 30% sleva

 

6. Pomoc při organizaci lázeňské péče – doporučení vhodné léčebné nebo relaxační péče, výběr vhodného zařízení a lokace, pomoc při organizaci pobytu, umístění na nadstandardních pokojích (dle programu), speciální programy apod.

 

7. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:

 • Vyšetření interním a praktickým lékařem
 • Zjištění a interpretace BMI
 • Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
  • CRP – zánětlivý faktor
  • Moč: chemicky a sediment
 • Kompletní vyšetření očním lékařem, OCT, optická koherentní tomografie
 • Dermatologické vyšetření
 • Onkologická prevence:
  • Vyšetření krve – tumorové markery, Onkologická sérová prevence u mužů: PSA
  • Stolice – vydání testů na okultní (skryté) krvácení do zažívacího traktu – hemocult
  • Zajištění kolonoskopie /dle indikace lékaře/
  • U žen nad 40 let UZ / sono / prsu, na 40 let mamografie /na vyžádání/
  • Komplexní gynekologické preventivní vyšetření gynekologem /na vyžádání/
  • U mužů urologické vyšetření
  • RTG plic
  • Ultrazvukové vyšetření břicha – ledviny, játra, slinivka, žlučník + žl. cesty, močový měchýř, slezina
  • Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem
 • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem
  • EKG a jeho popis
  • Echokardiografie
  • Ultrazvukové vyšetření karotid /dle indikace lékaře/
 • Bezplatné očkování proti sezonní chřipce
 • Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

CENOVÁ KALKULACE INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 

Obchodní název společnosti : online 24, s.r.o.

Obchodní sídlo společnosti : Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2

Lokalita : centrum Prahy

 

Cena:                             39.000,-Kč / osoba / rok

                                       36.000,-Kč / osoba / rok / registrovaný klient

 

Všechny uváděné ceny jsou uvedeny bez DPH a případných veškerých dalších poplatků a daní.

 

 

Při jakémkoliv členství, získáte nepřenosnou klientskou kartu s unikátním číslem a kontakty pro členy.

karta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamedPři zájmu o více informací:

Jana Dřevová
referent zdravotní péče
jana.drevova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 913