Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Nadstandardní péče

Členství u Praktického lékaře

5 000,- /os./rok

 • primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL
 • individuální objednávání
 • garance vyšetření tentýž den ( s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)-týká se klientů, kteří jsou pojištěni u našich smluvních pojišťoven
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka

Členství u Internisty

5 000,- /os./rok

 • primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL
 • individuální objednávání
 • garance vyšetření tentýž den ( s možností zástupu erudovaného Praktického lékaře), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka
 • ultrazvukové vyšetření břicha – ledviny, játra, slinivka, žlučník a žl. cesty, močový měchýř, slezina

 

Členství u Kardiologa

7 000,- /os./rok

 • možnost výběru vlastního kardiologa
 • zastupitelnost lékařů
 • 24 hod. konzultace svého zdravotního stavu se sestrou a lékařem
 • preskripce bez omezení vč. možnosti bez návštěvy lékaře (recept k vyzvednutí na recepci)
 • garance objednání termínu vyšetření do 1 týdne, u akutních obtíží tentýž den (návaznost na lůžka renomovaných klinik v Praze)
 • očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • komplexní preventivní prohlídka 1x ročně
 • zajištění hospitalizace, eventuelní zajištění překladu na renomované kliniky v Praze

Kombinované členství

10 000,-/os./rok

Kardiolog + praktik (po dohodě lze kombinaci upravit na jakéhokoliv specialistu)

Individuální členství

STŘÍBRNÁ KARTA

 

1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:

 • 24 hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v pracovní době 3.000,- Kč, mimo pracovní dobu 5.000,- Kč
 • Zajištění zdravotní péče praktickým lékařem/internistou

 

2. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice online24 v těchto oborech:

 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie
 • Fyzioterapie, rehabilitace (Fyzioterapie u Mgr. Lenky Hellebrandové -hradí si klient)

 

3. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech:

 • Gynekologie
 • ORL (Ušní, nosní, krční)
 • RTG (magnetická rezonance a další diagnostické a zobrazovací techniky)
 • Gastroenterologie
 • Ortopedie
 • Alergologie, imunologie
 • Psychiatrie, psychoterapie
 • Sexuologie, urologie
 • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky(RTG ,magnetická rezonance a další)
 • Stomatologie

Nadstandardní výkony nehrazeny zdrav. pojišťovnou si klient hradí sám

 

4. V případě potřeby a zájmu klienta zajištění další kvalitní návazné ambulantní péče

 

5. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:

 • Vyšetření interním a praktickým lékařem
 • Onkologická prevence
 • Zjištění a interpretace BMI
 • Laboratorní screening:
 • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
 • Diabetologie: glykémie
 • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
 • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
 • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
 • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
 • CRP – zánětlivý faktor
 • Onkologická sérová prevence : PSA u mužů
 • Stolice: okultní krvácení
 • Moč: chemicky a sediment
 • Ultrazvukové vyšetření břicha – játra, žlučník, slinivka břišní, ledviny
 • Komplexní vyšetření očním lékařem, optická koherentní tomografie
 • Komplexní gynekologické preventivní vyšetření gynekologem, ultrazvukové vyšetření prsu
 • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem
 • EKG a jeho popis
 • Echokardiografie
 • Ultrazvukové vyšetření karotid /dle indikace lékaře/
 • Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky
 • Bezplatné očkování proti sezonní chřipce

Cena: 18 000,- Kč / osoba / rok                                      

Při registraci u praktického lékaře je poplatek snížen na 15.000,-Kč / osoba / rok

 

ZLATÁ KARTA

 

1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:

 • 24 hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v pracovní době 2.000,- Kč, mimo pracovní dobu 4.000,- Kč

 

2. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice Online24 v těchto oborech:

 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie
 • Fyzioterapie, rehabilitace

 

Přístup ke zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení Online24 v níže uvedeném standardu:

 • pružný systém objednávání, garance sjednaného termínu ošetření
 • přístup ke komplexnímu rozsahu poliklinických služeb, garance minimální ztráty času klienta, maximálně 10 min. čekací doba
 • zajištění zdravotní péče vysoce kvalifikovanými lékaři, vybavenost zdravotnického zařízení moderní lékařskou technikou
 • na vyžádání možnost provedení odběrů zdravotní sestrou v domácím prostředí

 

3. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech :

 • Gynekologie
 • ORL (Ušní, nosní, krční)
 • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky(RTG, Magnetická rezonance a další)
 • Gastroenterologie
 • Ortopedie
 • Alergologie, imunologie
 • Psychiatrie, psychoterapie
 • Sexuologie, urologie
 • Stomatologie

Nadstandardní výkony nehrazeny zdravotní pojišťovnou si klient hradí sám.

 

4. Organizace následné péče ambulantní i lůžkové dle potřeby. V případě hospitalizace – zajištění a organizace potřebného výkonu, umístění na nadstandardním pokoji (pakliže je na vybraném pracovišti k dispozici- hrazeno klientem)

 

5. Fyzioterapie, rehabilitace – 30% sleva

 

6. Pomoc při organizaci lázeňské péče – doporučení vhodné léčebné nebo relaxační péče, výběr vhodného zařízení a lokace, pomoc při organizaci pobytu, umístění na nadstandardních pokojích (dle programu), speciální programy apod.

 

7. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:

 • Vyšetření interním a praktickým lékařem
 • Zjištění a interpretace BMI
 • Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
  • CRP – zánětlivý faktor
  • Moč: chemicky a sediment
 • Kompletní vyšetření očním lékařem, OCT, optická koherentní tomografie
 • Dermatologické vyšetření
 • Onkologická prevence:
  • Vyšetření krve – tumorové markery, Onkologická sérová prevence u mužů: PSA
  • Stolice – vydání testů na okultní (skryté) krvácení do zažívacího traktu – hemocult
  • Zajištění kolonoskopie /dle indikace lékaře/
  • U žen nad 40 let UZ / sono / prsu, na 40 let mamografie /na vyžádání/
  • Komplexní gynekologické preventivní vyšetření gynekologem /na vyžádání/
  • U mužů urologické vyšetření
  • RTG plic
  • Ultrazvukové vyšetření břicha – ledviny, játra, slinivka, žlučník + žl. cesty, močový měchýř, slezina
  • Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem
 • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem
  • EKG a jeho popis
  • Echokardiografie
  • Ultrazvukové vyšetření karotid /dle indikace lékaře/
 • Bezplatné očkování proti sezonní chřipce
 • Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

CENOVÁ KALKULACE INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 

Obchodní název společnosti : online 24, s.r.o.

Obchodní sídlo společnosti : Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2

Lokalita : centrum Prahy

 

Cena:                             39.000,-Kč / osoba / rok

                                       36.000,-Kč / osoba / rok / registrovaný klient

 

Všechny uváděné ceny jsou uvedeny bez DPH a případných veškerých dalších poplatků a daní.

 

 

Při jakémkoliv členství, získáte nepřenosnou klientskou kartu s unikátním číslem a kontakty pro členy.

karta1

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamedPři zájmu o více informací:

Jana Dřevová
referent zdravotní péče
jana.drevova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 913