Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Nadstandardní péče

Členství u Praktického lékaře 

5.000,-  Kč /os./rok 

 

 • Primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL
 • Registrace u PL
 • Individuální objednávání
 • Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty) po domluvě s lékařem
 • Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • V paušálu zahrnuté poplatky za nadstandardní služby, vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla, o zdravotní způsobilosti k práci, k vydání zbrojního průkazu + ost. administrativa
 • Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • Očkování proti sezonní chřipce, pouze za cenu vakcíny
 • Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka:

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření praktickým lékařem
 2. Zjištění a interpretace BMI
 3. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Stolice: okultní krvácení (pacienti starší 40 let)
  • Moč: chemicky a sediment
 4. EKG a jeho popis

Závěrečné zhodnocení nálezu praktickým lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

Členství u Internisty

 Cena: 5.000,- Kč /os./rok 

 

 • Primární léčebná péče v on-line24 v oboru Interna
 • Individuální objednávání
 • Garance vyšetření tentýž den po domluvě s lékařem
 • Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • V paušálu zahrnuté poplatky za nadstandardní služby
 • Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
 • Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • Očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny
 • Na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem
 • 1x ročně komplexní preventivní prohlídka

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření inter. lékařem
 2. Zjištění a interpretace BMI
 3. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Stolice: okultní krvácení (pacienti starší 40 let)
  • Moč: chemicky a sediment
 4. EKG a jeho popis
 5. UZ dutiny břišní
 6. Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

Členství u Kardiologa

Cena: 7.000,- Kč /os./rok

 

 • Primární léčebná péče v on-line24 v oboru Kardiologie
 • Možnost výběru vlastního kardiologa
 • Zastupitelnost lékařů kardiologů
 • Preskripce bez omezení vč. možnosti bez návštěvy lékaře (eRecept k vyzvednutí na recepci, či poslání SMS, mail)
 • poplatky za nadstandardní služby v ceně
 • očkování proti sezonní chřipce, pouze za cenu vakcíny
 • Na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem
 • Provádění vyšetření diagnostikou Holter EKG, Holter TK, ECHO srdce.
 • Komplexní preventivní prohlídka 1x ročně

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření kardiologem
 2. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Moč: chemicky a sediment
 3. EKG a jeho popis
 4. ECHO – ultrazvukové vyšetření srdce
 5. Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné prohlídky

Kombinované členství

Cena: 10 000,- Kč /os./rok

 

Interní členství + členství u Praktického lékaře

 

         –    Primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL + Interna

         –    Registrace u PL

         –    Individuální objednávání

         –    Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem     

         –    Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)

         –    V paušálu zahrnuty poplatky za: nadstandardní služby, vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit      

               motorová vozidla, vydání posudku o zdravotní způsobilosti k práci,vydání zbrojního průkazu + ost. adm.

         –    Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení

         –    Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)

         –    Očkování proti sezonní chřipce, pouze za cenu vakcíny

         –    Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem

         –    Endokrinologické vyšetření na vyžádání lékařem v Online24 bez poplatku

         –    1x ročně komplexní preventivní prohlídka:

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření praktickým lékařem , nebo internistou
 2. Zjištění a interpretace BMI
 3. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Stolice: okultní krvácení (pacienti starší 40 let)
  • Moč: chemicky a sediment
 4. EKG a jeho popis
 5. UZ vyšetření dutiny břišní
 6. Závěrečné zhodnocení nálezu praktickým lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

Cena: 10 000,- Kč /os./rok

 

Kardiologické členství + členství u Praktického lékaře

 

         –    Primární léčebná péče v on-line24 v oboru PL

         –    Registrace u PL

         –    Individuální objednávání

         –    Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem     

         –    Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)

         –    V paušálu zahrnuty poplatky za: nadstandardní služby, vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit      

               motorová vozidla, vydání posudku o zdravotní způsobilosti k práci,vydání zbrojního průkazu + ost. adm.

         –    Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení

         –    Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)

         –    Očkování proti sezonní chřipce, pouze za cenu vakcíny

         –    Endokrinologické vyšetření na vyžádání lékařem v Online24 bez poplatku

 • Primární léčebná péče v on-line24 v oboru Kardiologie
 • Možnost výběru vlastního kardiologa
 • Zastupitelnost lékařů kardiologů
 • Preskripce bez omezení vč. možnosti bez návštěvy lékaře (eRecept k vyzvednutí na recepci, či poslání SMS, mail)
 • Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem
 • Provádění vyšetření funkční diagnostikou Holter EKG, Holter TK, ECHO srdce.
 • Komplexní preventivní prohlídka 1x ročně

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření kardiologem
 2. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Moč: chemicky a sediment
 3. EKG a jeho popis
 4. ECHO – ultrazvukové vyšetření srdce
 5. Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné prohlídky

Individuální členství

STŘÍBRNÁ KARTA

 

Cena: 18 000 ,-Kč  /osoba/ rok                                                                                                                                                                                          

Při registraci u praktického lékaře je poplatek snížen na 15.000,-Kč/osoba/ rok

 

 1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:
 • 24hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v prac. době 3.000,- Kč, mimo pracovní dobu 5 .000,- Kč

 

 1. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice online24 v těchto oborech:
 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie

 

 1. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech:
 • Gynekologie
  • ORL (Ušní, nosní, krční)
  • Gastroenterologie
  • Ortopedie
  • Alergologie, imunologie
  • Psychiatrie, psychoterapie
  • Urologie
  • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky (RTG ,magnetická rezonance a další)
  • Stomatologie

          Nadstandardní výkony nehrazeny zdrav. pojišťovnou si klient hradí sám

 

 1. V případě potřeby a zájmu klienta zajištění další kvalitní návazné ambulantní péče

 

 1. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:
   • Vyšetření interním a praktickým lékařem
   • Ultrazvukové vyšetření břicha – játra, žlučník, slinivka břišní, ledviny
   • Komplexní vyšetření očním lékařem
   • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem, EKG a jeho popis, ECHO-ultrazvukové vyšetření srdce
   • Ultrazvukové vyšetření karotid dle indikace lékaře
   • Laboratorní screening:
    • Hematologie: FW, krevní obraz + diff
    • Diabetologie: glykémie
    • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
    • Jaterní testy: celk. Bilirubin, ALT, AST, GMT
    • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
    • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
    • CRP – zánětlivý faktor
    • Onkologická sérová prevence : PSA u mužů
    • Onkologická prevence : Stolice: okultní krvácení
    • Moč: chemicky a sediment

 

Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

     1. Další výhody individuálního členství
       • Primární léčebná péče v on-line24 ve všech oborech online24
       • Individuální objednávání
       • Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
       • Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
       • V paušálu zahrnuté poplatky za nadstandardní služby online24, za vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla, o zdravotní způsobilosti k práci, k vydání zbrojního průkazu + ost. administrativa
       • Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení
       • Očkování proti sezonní chřipce pouze za cenu vakcíny

 

ZLATÁ KARTA

 

Cena: 39 000,-Kč  /osoba/ rok                                                                                                                                                                                          

Při registraci u praktického lékaře je poplatek snížen na 36.000,-Kč  /osoba/ rok

 

 1. 24 hodinový přístup k následujícím službám:
 • 24hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Návštěvní činnost lékaře nebo sestry doma (nebo na pracovišti), spoluúčast v prac. době 3.000,- Kč, mimo pracovní dobu 4 .000,- Kč

 

 1. Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice online24 v těchto oborech:
 • Praktický lékař /možnost registrace
 • Interní lékařství
 • Kardiologie,
 • Neurologie
 • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Lipidologie
 • Oftalmologie

 

 1. Zajištění a organizace lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech:
 • Gynekologie
  • ORL (Ušní, nosní, krční)
  • Gastroenterologie
  • Ortopedie
  • Alergologie, imunologie
  • Psychiatrie, psychoterapie
  • Sexuologie,Urologie
  • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky (RTG ,magnetická rezonance a další)
  • Fyzioterapie, Rehabilitace – 30%sleva do spol. Hometherapy
  • Stomatologie

Nadstandardní výkony nehrazeny zdrav. pojišťovnou si klient hradí sám

 

 1. Pomoc při organizaci lázeňské péče – doporučení vhodné léčebné nebo relaxační péče, výběr vhodného zařízení a lokace, pomoc při organizaci pobytu, umístění na nadstandardních pokojích (dle programu)

 

 1. Organizace následné péče ambulantní i lůžkové dle potřeby. V případě hospitalizace – zajištění a organizace, zajištění nadstandardního pokoje (pakliže je na vybraném pracovišti v tu dobu k dispozici- hrazeno klientem)

 

 1. Další výhody individuálního členství
 • Primární léčebná péče v on-line24 ve všech oborech online24
 • Individuální objednávání
 • Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • V paušálu zahrnuté poplatky za nadstandardní služby online24, za vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla, o zdravotní způsobilosti k práci, k vydání zbrojního průkazu + ost. administrativa
 • Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení

 

 1. Očkování proti sezonní chřipce bez úhrady

 

 1. Zajištění komplexní preventivní prohlídky prováděné v ročních intervalech:

 

 • Vyšetření praktickým lékařem, nebo Internistou
 • Zjištění a interpretace BMI
 • Laboratorní screening :
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL, atherogenní index
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4
  • CRP – zánětlivý faktor
  • Moč: chemicky a sediment
 • Komplexní vyšetření očním lékařem, OCT, optická koherentní tomografie
 • Dermatologické vyšetření
 • Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem, EKG , ECHO-ultrazvukové vyš. srdce
 • Ultrazvukové vyšetření karotid
 • Onkologická prevence :
  • Vyšetření krve – tumorové markery, Onkologická sérová prevence u mužů: PSA, u žen: CA 125
  • Stolice – vydání testů na okultní (skryté) krvácení do zažívacího traktu – hemocult
  • Zajištění kolonoskopie / dle indikace lékaře/
  • U žen nad 40 let UZ / sono / prsu, na 40 let mamografie /na vyžádání /
  • Komplexní gynekologické preventivní vyšetření gynekologem /na vyžádání /
  • u mužů urologické vyšetření / dle indikace lékaře/
  • RTG plic
  • Derma prevence – vyšetření pomocí dermatoskopu mateřských znamének
  • Ultrazvukové vyšetření břicha – ledviny, játra, slinivka, žlučník + žl. cesty, močový měchýř, slezina
  • Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

   

  CENOVÁ KALKULACE INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

   

  Obchodní název společnosti : online 24, s.r.o.

  Obchodní sídlo společnosti : Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2

  Lokalita : centrum Prahy

   

  Cena:                             39.000,-Kč / osoba / rok

                                         36.000,-Kč / osoba / rok / registrovaný klient

   

  Všechny uváděné ceny jsou uvedeny bez DPH a případných veškerých dalších poplatků a daní.

   

 

Při jakémkoliv členství, získáte nepřenosnou klientskou kartu s unikátním číslem a kontakty pro členy.

karta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamedPři zájmu o více informací:

Jana Dřevová
referent zdravotní péče
jana.drevova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 913