Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé

nemáte svého praktického lékaře

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Pro firmy

online24 s.r.o. nabízí firmám zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativní úpravou (dle Zákona č.373/2011 Sb. v platném znění, Vyhlášky č.79/2013 Sb. v platném znění a dalších navazujících předpisů).

 

Jedná se zejména o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné preventivní prohlídky), dohled na pracovištích, školení a poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb.

 

Všichni zaměstnavatelé mají dle současné legislativy povinnost zajišťovat pro své zaměstnance komplexní pracovnělékařské služby a mít o nich uzavřenou písemnou smlouvu s jejich oprávněným poskytovatelem.

 

Produkty v rámci firemní individuální zdravotní péče garantují poskytování zdravotních a nadstandardních služeb, jejímž hlavním rysem je zejména 24 hodinová dostupnost a komplexní zabezpečení veškeré návazné zdravotní péče. Dostupnost lékaře na telefonu a v případě indikace lékařem i návštěvní službu (region Praha) garantuje společnost online24 jak pro dospělé, tak pro děti.

  • Kvalitní zdravotní péče
  • Krátké objednací lhůty a objednání k lékaři na konkrétní termín
  • Osobní přístup ke každému klientovi
  • Návaznost na kvalitní ambulantní i lůžková zařízení
  • Moderní zdravotnická, výpočetní a komunikační technika
  • Vystavení nepřenosné klientské karty ( stříbrné či zlaté)
  • Reprezentativní a dobře přístupné prostory v centru města

karta2karta1

 

Lucie Bruhova

Při zájmu o více informací:
Lucie Brůhová
manažer zdravotní péče
Lucie.Bruhova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 910