Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Ceník

Administrativním poplatek  za nadstandardní nezdravotnické služby pro neregistrované pacienty 400Kč/ půl rok či 600Kč/ rok zahrnuje tyto služby:

 

• možnost využít všech oborů provozovaných naším soukromým zdravotnickým zařízením 

• objednávání k specialistům našimi zaměstnanci

• v případě nečekané změny ordinace lékaře jste neprodleně informováni a přeobjednáni
• receptový servis při splnění podmínek pro trvale předepisovaná léčiva, tzn., že spol. on-line 24 zajistí na základě telefonického požadavku dostupnost                      receptu do 24 hodin ( v opačném případě pouze osobní vyzvednutí) 
• elektronické či poštovní zasílání výsledků z vyšetření v souladu s GDPR 
• vyhotovování kopií výsledků a doporučujících listin
• pořízení záznamu ultrazvukového vyšetření pro pacienta

• slevy z aktuálního ceníku služeb vyžádané zdravotní péče 20 – 30%

 

Administrativní poplatek za nadstandardní nezdravotnické služby se netýká klientů registrovaných u praktického lékaře.
Poskytnutí zdravotní (léčebně-preventivní) péče hrazené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění ovšem NENÍ podmíněno zaplacením poplatku. Pacienti/klienti jsou i nadále v péči našeho zdravotnického zařízení a je jim poskytována zdravotnická péče v plném rozsahu. Jde o úhradu nákladů činnosti administrativní a organizační povahy.

 

 

 

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 372/ 2011Sb. § 45 odst. (2)

 

 

Registrovaný pacient u praktického lékaře společnosti online24 s.r.o.

+ pacient se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby neregistrovaný u praktického lékaře

• Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta                                                                                                                           500 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku                                                   400 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním způsobilosti na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně preventivní péčí: potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz*                                                                                                                          500 Kč                                                                                                                                                                                                                                                            

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotním způsobilosti na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně preventivní péčí: zbrojní průkaz, potápěčský průkaz, způsobilost pro vůdce malého plavidla                                                                                                                                       700 Kč

                                                                                                                                                                                                  

• Vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

 700 Kč

 

• Preventivní prohlídka praktickým lékařem na žádost pacienta, dříve než po 2 letech

700 Kč + cena laboratoře

 

*Držitelé členských karet (praktický lékař, kardiolog, interna, kombinované a individuální členství), mají poplatky v ceně.

*Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu, mají 50% slevu na  vydání posudků  

 

Neregistrovaný pacient u praktického lékaře společnosti online24 s.r.o. bez zaplaceného administrativního poplatku

 

 • Vyšetření a vydání posudku o zdravotním způsobilosti na žádost pacienta či zaměstnavatele, nesouvisející s léčebně preventivní péčí (potvrzení ke studiu*, sportovní činnost*, řidičský průkaz*, zdravotní průkaz* apod.)

                                                                                                                                                                                                              700 Kč

 

• Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti, nebo k prodloužení platnosti  zbrojního průkazu, potápěčského průkazu na žádost pacienta či zaměstnavatele.

                                                                                                                                                                                                               800 Kč

 

 

V případě, že není pacient registrován u žádného praktického lékaře v našem zařízení online24, je třeba donést výpis z lékařské dokumentace od svého praktického lékaře.

*Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu, mají 50% slevu na  vydání posudků

 

 

 

Ceník lékařských  vyšetření  na žádost  registrovaného pacienta a klienta se zaplaceným administrativním poplatkem za nadstandardní nezdravotnické služby tzn. neindikovaná péče

 

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.                                                                                                                                                                                                          bez úhrady – součást administrativního poplatku 

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

200 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

200 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

250 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta 

300 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku

300 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

300 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku                                                                                                                1200 Kč

 

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

400 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

500 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

700 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

700 Kč

 

EKG Holter

1800 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

700 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1600 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

1000 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem na žádost pacienta

900 Kč

 

Kontrolní vyšetření dermatologem na žádost pacienta

600 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1300 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

750 Kč

 

Sono karotid na žádost pacienta

1100 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

700 Kč

 

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta 

1200 Kč+ poplatek za požadované laboratorní vyšetření dle sazebníku smluvní laboratoře

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.

 

 

Ceník lékařských  vyšetření pro samoplátce tzn. klienty bez pojištění, nebo neindikované péče na vlastní žádost neregistrovaného pacienta bez zaplaceného administrativního poplatku

 

Za administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí.

za každých započatých 15 min. 250 Kč

 

INR test kontrolující ředivost krve s interpretací výsledku

250 Kč

 

CRP test odlišující bakteriální a virové infekce s interpretací výsledku

250 Kč

 

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

270 Kč + cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně

 

Odběr krve na žádost pacienta 

350 Kč + poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře

 

Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku na žádost pacienta

370 Kč

 

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

400 Kč

 

ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

1400 Kč

 

Aplikaci infuze na žádost pacienta

500 Kč + případná cena léku

 

Vyžádání lékařské dokumentace na žádost pacienta 

500 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu

1200 Kč

 

Záznam z ultrazvukového vyšetření

350 Kč

 

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter

900 Kč

 

EKG Holter na žádost pacienta

2000 Kč

  

Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta

1200 Kč

 

Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta

800 Kč

 

Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO/

1900 Kč

 

Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta

1200 Kč

 

Cílené vyšetření dermatologem na žádost pacienta

1000 Kč

 

Kontrolní vyšetření dermatologem na žádost pacienta

700 Kč

 

Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1400 Kč

 

Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

900 Kč

 

Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1500 Kč

 

Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

900 Kč

 

Sono karotid na žádost pacienta

1200 Kč

 

Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

1400 Kč

 

Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku

900 Kč

 

 

Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta 

1500 Kč+ poplatek za požadované laboratorní vyšetření dle sazebníku smluvní laboratoře

 

Ceny dalších a jiných úkonů po dohodě s lékařem.