Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Ceník

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že s platností od 1.1.2024 se v našem nestátním zdravotnickém zařízení on-line 24 s.r.o. mění výše poplatku za administrativní zpracování dat a služby recepce. Poplatek se bude vybírat jednorázově ve výši 800,- Kč / rok. Možnost platby poplatku na ½ roku se tímto ruší.

Dále je zaveden tzv. storno poplatek za neomluvenou absenci objednaného vyšetření ve výši 1000,- Kč . Neomluvená absence je stav, kdy se pacient neomluví (osobně, telefonicky či mailem) do 48hodin před termínem objednání. Tato povinnost vyplývá z dokumentu Práva a povinnosti pacientů.

V rámci zkvalitnění služeb Vám budeme rozesílat pomocí SMS upozornění na termín Vaší návštěvy u specialistů.

 

Administrativní poplatky se nevztahují na:

 • na klienty, kteří si hradí i jeden z programů individuální péče
 • na klienty nad 80let
 • na klienty do 18 let
 • invalidní důchodce 2. a 3. stupně
 • invalidní důchodci 1.stupně mají 50% slevu /poplatek 400,-Kč/rok
 • na klienty, prokazující se potvrzením hmotné nouze

 

 Administrativní poplatek /vysvětlení:

 • jde o úhradu nákladů činnosti administrativní a organizační povahy.
 • objednávání na vyšetření k specialistům našimi zaměstnanci
 • v případě nečekané změny ordinace lékaře (např. nemoc, dovolená) jste neprodleně informováni a přeobjednáni
 • zasílání výsledků vyšetření elektronicky e-mailem nebo poštou
 • vyhotovování kopií výsledků a doporučujících listin
 • komunikaci s vybraným lékařem telefonicky, nebo emailem mimo ordinační dobu

 

 

Ceník poskytovaných zdravotních služeb 

 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace na pacienta 600 Kč
Vydání posudku  o zdrav. způsobilosti řídit motorová vozidla;  Vydání LP k držení zbrojního průkazu, potápěčskému průkazu, průkazu vůdce malého plavidla; Potvrzení ke studiu, k sportovní činnosti* 800 Kč
Vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci 900 Kč
Preventivní prohlídka praktickým lékařem na žádost pacienta, dříve než po 2 letech 1000 Kč +laboratoř
* Studenti, kteří přinesou potvrzení o studiu a klienti nad 60 let mají na vydání posudků 50%slevu .                   

 

 

Ceník vyžádané péče klientem / pacientem tzn. bez indikace lékařem

INR test 300 Kč
CRP test 300 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování                                                                                                                  
+ cena očkovací látky podle nákupní ceny v lékárně
300 Kč
Odběr krve na žádost pacienta                                                                                                                                             
+ poplatek za požadované laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře
350 Kč
Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpret. 400 Kč
EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku 500 Kč
ECHO vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku 1500 Kč
Aplikaci infuze na žádost pacienta + případná cena léku          500 Kč
Ultrazvukové vyšetření s interpretací nálezu 1500 Kč
Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter. 1000 Kč
EKG Holter 2000 Kč
Komplexní vyšetření internistou na žádost pacienta 3000 Kč
Kontrolní vyšetření internistou na žádost pacienta 1000 Kč
Interní předoperační vyšetření a odběr krve na žádost pacienta                                                                                   
+ poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře 
3000 Kč
Komplexní vyšetření kardiologem na žádost pacienta / nezahrnuje ECHO 3000 Kč
Kontrolní vyšetření kardiologem na žádost pacienta 1000 Kč
Komplexní vyšetření dermatologem 3000 Kč
Kontrolní vyšetření dermatologem 1000 Kč
Komplexní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku 3000 Kč
Kontrolní vyšetření diabetologem na žádost pacienta s interpretací výsledku 1000 Kč
Komplexní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku. 3000 Kč
Kontrolní vyšetření neurologem na žádost pacienta s interpretací výsledku 1000 Kč
Sono karotid 1500 Kč
Komplexní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku 3000 Kč
Kontrolní vyšetření endokrinologem na žádost pacienta s interpretací výsledku 1000 Kč