Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Diabetologie

  • diagnostika diabetu 1. a 2. typu a poruch glukosového a lipidového metabolismu
  • dispenzární péče o diabetiky a osoby s metabolickým syndromem
  • sledování a léčba souvisejících rizikových faktorů
  • edukace diabetiků stran dietních a režimových opatření
  • nastavení medikace ke kompenzaci diabetu –individualizovaná péče dle aktuálních trendů
  • v případě potřeby edukace insulinoterapie včetně nácviku aplikace insulinu.