Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Kardiologie

  • echokardiografie – sonografické vyšetření srdce
  • 24 hodinová monitorace EKG (EKG Holter)
  • kardiovaskulární onemocnění
  • kontroly nemocných po revaskularizaci (PCI, CABG)
  • kontroly kardiostimulátorů, defibrilátorů (ICD) a CRT přístrojů
  • návaznost na špičková Kardiocentra fakultních nemocnic