Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Nadstandardní péče

Členství u Kardiologa

Vám zajištuje a organizuje komplexní lékařskou péči na klinice online24 pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním

Cena: 8.000,- Kč /os./rok

 

 • Primární léčebná péče v on-line24 v oboru Kardiologie
 • Možnost výběru vlastního kardiologa
 • Zastupitelnost lékařů kardiologů
 • Preskripce bez omezení vč. možnosti bez návštěvy lékaře (eRecept k vyzvednutí na recepci, či poslání SMS, mail)
 • Poplatky za nadstandardní nezdravotnické služby online24 v ceně
 • Očkování proti sezonní chřipce, pouze za cenu vakcíny
 • Na vyžádání lékařem endokrinologické vyšetření v Online24 bez poplatku
 • Možnost další odborné péče v rámci on-line24 (bez individuálního přístupu)
 • Zajištění jiných doplňujících vyšetření vyžádané lékařem
 • Provádění vyšetření diagnostikou Holter EKG, Holter TK, ECHO srdce.
 • Komplexní preventivní prohlídka 1x ročně

 

Komplexní preventivní prohlídka

 

 1. Vyšetření kardiologem
 2. Laboratorní screening:
  • Hematologie: FW, krevní obraz + diff.
  • Diabetologie: glykémie
  • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL
  • Jaterní testy: ALT, AST, GMT
  • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
  • Hormon štítné žlázy: TSH
  • Moč: chemicky a sediment
 3. EKG a jeho popis
 4. ECHO – ultrazvukové vyšetření srdce
 5. Závěrečné zhodnocení nálezu lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné prohlídky

 

 

 

 

Individuální členství

INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

Vám zajištuje a organizuje komplexní lékařskou péči na klinice online24

 

Cena: 20 000 ,-Kč  /osoba/ rok                                                                                                                                                                                          

Při registraci u praktického lékaře je poplatek snížen na 18.000,-Kč/osoba/ rok

 

 • Zajištění a organizace lékařské péče specialistů pod jednou střechou na klinice online24 v těchto oborech:
  • Praktický lékař /možnost registrace
  • Interní lékařství
  • Kardiologie,
  • Neurologie
  • Dermatologie vč. korektivní dermatologie
  • Endokrinologie
  • Diabetologie
  • Lipidologie
  • Oftalmologie
 • 24hodin odborná konzultace lékaře na telefonu
 • Možnost využití  lékařské péče ve smluvních zdravotnických zařízeních v těchto oborech:
  • Gynekologie
  • ORL (Ušní, nosní, krční)
  • Gastroenterologie
  • Ortopedie
  • Alergologie, imunologie
  • Psychiatrie, psychoterapie
  • Urologie
  • Diagnostické a zobrazovací vyš. techniky (RTG ,magnetická rezonance a další)
  • Stomatologie

          Nadstandardní výkony nehrazeny zdrav. pojišťovnou si klient hradí sám

 • Garance vyšetření tentýž den (s možností zástupu erudovaného internisty), po domluvě s lékařem i mimo ordinační hodiny
 • Garance dodržení sjednaného časového termínu (15 min.)
 • Preskripce léků na doporučení odborného lékaře bez omezení (eRecept k vyzvednutí na recepci, či poslání SMS, mail)
 • Poplatky  za nadstandardní nezdravotnické služby online24, vydání posudku o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla, vydání zbrojního průkazu + ost. administrativa v ceně
 • Očkování proti sezonní chřipce či jiné očkování, pouze za cenu vakcíny
 • Vyšetření u smluvních lékařů v online24 (obor endokrinologie a oční) bez poplatku
 • Komplexní preventivní prohlídka 1x ročně

   Komplexní preventivní prohlídka:

        1. Vyšetření interním a praktickým lékařem

2. Ultrazvukové vyšetření břicha – játra, žlučník, slinivka břišní, ledviny

3. Komplexní vyšetření očním lékařem

4. Kardiologická prevence, vyšetření kardiologem, EKG a jeho popis, ECHO-ultrazvukové vyšetření srdce

5. Ultrazvukové vyšetření karotid dle indikace lékaře

6. Dermatologické vyšetření, preventivní vyšetření nádorových onemocnění kůže

7. Laboratorní screening:

   • Hematologie: FW, krevní obraz + diff
   • Diabetologie: glykémie
   • Lipidy: Cholesterol celkový, triacylglyceroly, HDL, LDL ,atherogenní index
   • Jaterní testy: celk. Bilirubin, ALT, AST, GMT
   • Ledviny: Kreatinin, urea, kyselina močová
   • Hormon štítné žlázy: TSH,fT4,fT3
   • CRP – zánětlivý faktor
   • Onkologická sérová prevence : PSA u mužů
   • Onkologická prevence : Stolice: okultní krvácení
   • Moč: chemicky a sediment

8. Závěrečné zhodnocení nálezu interním lékařem, vč. vydání písemné zprávy z uskutečněné preventivní prohlídky

 

 

 

  1.  

    

 

Jako členi získáte nepřenosnou klientskou kartu s unikátním číslem a kontakty .

karta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unnamedPři zájmu o více informací:

Jana Pecková
referent zdravotní péče
jana.peckova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 913