Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Onkologie

Poskytujeme konzultace onkologickým pacientům / kromě hematologických malignit/.

 

Před objednaným termínem je třeba lékaři zaslat zprávy k prostudování. Způsob doručení si, prosím, domluvte na tel. +420 723 114 021.

 

Cena odborné konzultace je 1900,- Kč.