Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři

Moderní lékařské centrum

Moderní lékařské centrum

komplexní ambulantní lékařská péče

Pro firmy

Pro firmy

pracovnělékařské služby (PLS)

Pro firmy

online24 s.r.o. nabízí firmám zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativní úpravou (dle Zákona č.373/2011 Sb. v platném znění, Vyhlášky č.79/2013 Sb. v platném znění a dalších navazujících předpisů).

 

Jedná se zejména o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (vstupní, periodické, výstupní a mimořádné preventivní prohlídky), dohled na pracovištích, školení a poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb.

 

Produkty v rámci firemní individuální zdravotní péče garantují poskytování zdravotních a nadstandardních služeb, jejímž hlavním rysem je zejména 24 hodinová dostupnost a komplexní zabezpečení veškeré návazné zdravotní péče. Dostupnost lékaře na telefonu a v případě indikace lékařem i návštěvní službu (region Praha).

 

 

  • Kvalitní zdravotní péče
  • Krátké objednací lhůty a objednání k lékaři na konkrétní termín
  • Osobní přístup ke každému klientovi
  • Návaznost na kvalitní ambulantní i lůžková zařízení
  • Moderní zdravotnická, výpočetní a komunikační technika
  • Vystavení nepřenosné klientské karty 
  • Reprezentativní a dobře přístupné prostory v centru města

karta1

 

Lucie Bruhova

Při zájmu o více informací:
Lucie Brůhová
manažer zdravotní péče
Lucie.Bruhova@on-line24.cz
tel: +420 222 929 910